top of page

Prof. Dr. Pornngarm (Limtrakul) Dejkriengkraikul

Prof. Dr. Pornngarm-04.png

ผู้คิดค้นสูตร ครีมลดฝ้ากระ  Phytonutrients สารสกัดจากเซลล์พืชอ่อนธรรมชาติ by Prof.Dr. Pornngarm นักวิจัยดีเด่น  ด้านการคิดค้นสารสกัดจากพืชธรรมชาติเพื่อ ผลิตภัณฑ์ เสริมความงาม​

 • ได้รับรางวัล Gold Prize จากงานวิจัยเรื่อง “Triple power of yellow flowers extracts in skin rejuvenation” ในงานประชุม Seoul International Invention Fair 2017 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3ธันวาคม 2560
 • เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยที่ได้รับรางวัลในเวทีนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โดยงานแถลงข่าวและพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่ สวก. สนับสนุนทุนวิจัยได้รับรางวัล  ได้แก่ผลงานวิจัยโครงการ “การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงานและลดการอักเสบของข้อ” และ “การศึกษาประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนังทางคลินิก จากสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Face Superlift : Red Rice Products ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง:

 • ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

 • หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ

 • ประธานกลุ่มวิจัยคลัสเตอร์ระดับเพ็ชร เรื่อง anti-carcinogenesis and apoptosis

ประวัติการศึกษา

 • Mahidol University, Thailand. B.Sc. 1980, 1st class honor in Medical Technology.

 • Mahidol University, Thailand. M.Sc. 1982, Biochemistry.

 • La Trobe University, Australia. Ph.D. 1989, Biochemistry.

 • National Cancer Center Research, Japan. Posdoctoral Fellow, 1991, Cancer Cells: Assay of DNA aberration

 

เชี่ยวชาญด้าน

 • Isolation and purification of natural compounds

 • Search for new bioactive compounds from natural products

 • Chemopreventive and treatment of cancer

 • Anticancer Drug Development

 • Cosmetic sciences

 

ประสบการณ์งานวิจัย(ฉบับย่อ)

 • 2012      การวิจัยและพัฒนาระบบการนำส่งยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยนาโนเทคโนโลยี (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3    ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    หัวหน้าโครงการ    

 •  2012     Natural Products in Skincare, Cosmetics and Nutrition (Phase V Program)    Avon Place, Suffern, New York, USA.    หัวหน้าโครงการ    

 • 2014      การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ดื้อยาหลายขนานด้วยอนุพันธุ์ของเคอร์คิวมินชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้น    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    หัวหน้าโครงการ    1,042,380 บาท

 • 2014     การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามและลดการอักเสบของข้อ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2,934,448 บาท (7 พฤษภาคม 2557-6 พฤษภาคม 2559)

 • 2014     การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด Cassai Spp และ Tagetes Spp สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หัวหน้าโครงการ 3,502,840 บาท ( 30 ตุลาคม 2557-29 ตุลาคม 2559)

 • 2015     รูปแบบการแสดงออกของไซโตคายน์และการดื้อต่อยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ และมะเร็งกระเพาะอาหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     หัวหน้าโครงการ 1,780,000 บาท (13 ตุลาคม 2558-12 ตุลาคม 2559)

 • 2017     เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนังทางคลินิก จากสารสกัดเมล็ดข้าวสีแดงแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) งบประมาณ 1,020,800 บาท ระยะเวลา 15 มีนาคม 2560-14 มีนาคม 2561

 • 2017     เรื่อง การศึกษาทางคลินิกประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนังจากสารสกัดดอกไม้ Cassia spp และ Tagetes spp แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) งบประมาณรวม 1,221,000 บาท

 • 2017     การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสำอางจากสารสกัด Tagetes Spp (ดอกดาวเรือง) ในผู้ป่วย Melasma Innovation Hub – Ageing Society: Translational Research งบประมาณ 1,233,000 บาท

 

สื่อตีพิมพ์ล่าสุด ปี 2015-2017

 • Pitchakarn P, Umsumarng S, Mapoung S, Ting P, Temviriyanukul P, Punfa W, Limtrakul P. Kuguacin J isolated from bitter melon leaves modulates paclitaxel sensitivity in drug-resistant human ovarian cancer cells. J Nat Med. 2017.

 • Fujiki H, Suttajit M, Rawangkan A, Iida K, Limtrakul P, Umsumarng S and Suganuma M. Phorbol esters in seed oil of  Jatropha curcas L. (saboodam in Thai) and their association with cancer prevention: from the initial investigation to the present topics. J Cancer Res Clin Oncol. 2017.

 • Limtrakul P, Yodkeeree S, Punfa W and Srisomboon J. Inhibition of the MAPK Signaling Pathway by Red Rice Extract in UVB-irradiated Human Skin Fibroblasts. Natural Product Communications. 2016 ;11 (12):1877-82.

 •  Limtrakul P, Yodkeeree S, Thippraphan P, Punfa W and Srisomboon J. Anti-aging and tyrosinase inhibition effects of Cassia fistula flower butanolic extract. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2016;16(497): 1-9.

 • Limtrakul P, Yodkeeree S, Pitchakarn P and Punfa W. Anti-inflammatory effects of proanthocyanidin-rich red rice extract via suppression of MAPK, AP-1 and NF-κB pathways in Raw 264.7 macrophages. 2016;10(3):251-8.

 • Mapoung S, Pitchakarn P, Yodkeeree S, Ovatlarnporn C, Sakorn N, Limtrakul P. Chemosensitizing effects of synthetic curcumin analogs on human multi-drug resistance leukemic cells. Chemico-Biological Interactions. 2016:244:140-8.

 • Intayoung P, Limtrakul P, Yodkeeree S. Antiinflammatory Activities of Crebanine by Inhibition of NF-κB and AP-1 Activation through Suppressing MAPKs and Akt Signaling in LPS-Induced RAW 264.7 Macrophages. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2016:39 (1):54–61.

 • Limtrakul P, Yodkeeree S, Pitchakarn P, Punfa W. Suppression of Inflammatory Responses by Black Rice Extract in RAW 264.7 Macrophage Cells via Downregulation of NF-kB and AP-1 Signaling Pathways. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP. 2015;16(10):4277-83.

 • Pintha K., Yodkeeree ., Limtrakul P. Proanthocyanidin in red rice inhibits MDA-MB-231 breast cancer cells invasion via the expression control of invasive proteins (2015) Biol. Pharm. Bull. 38(4): 571-81.

bottom of page